تفاوت لاستیک برفی یا زمستانی با لاستیک چهار فصل و معمولی

تفاوت لاستیک برفی یا زمستانی با لاستیک چهار فصل و معمولی

تایر خودروها نیز همانند لباس‌های مخصوص هر فصل نیز گونه‌های مختلفی دارند. بسیاری از رانندگان به این امر توجهی نمی‌کنند و در فصل زمستان به جای استفاده از تایر زمستانی نیز از تایرهای چهار فصل یا تابستانی استفاده می‌کنند که باعث می‌شوند بیش از نیمی از تصادفات و سانحات جاده‌‌ای در فصل زمستان رخ دهد. اما سوال اصلی این است که تفاوت میان تایرهای زمستانی با تابستانی یا چهار فصل چیست؟

 

یکی از ویژگی‌های بارز تفاوت میان تایرهای زمستانی، چهار فصل و تابستانی الگوی آج تایرها و حفره‌های به کار برده شده در آن‌هاست که می‌تواند نشان دهنده نوع تایر برای فصول به‌خصوص باشد. در تایرهای زمستانی عمق آج‌ها نسبت به دیگر تایرها زیادتر است و همین ویژگی باعث می‌شود تا اصطکاک بین تایر و سطح زمین، مخصوصا زمین‌های برفی یا لغزنده، بیشتر شود و مانور دادن و هندلینگ خودرو در جاده‌های پرپیچ و خم زیادتر شود. از سوی دیگر شتاب تایرهای زمستانی نسبت به تایرهای چهار فصل و تابستانی بسیار بیشتر است و می‌توانند سریع شتاب گرفته و زودتر به ترمز گرفتن راننده واکنش نشان دهند و خودرو را متوقف کنند.