نگرانی درباره لاستیک های فرسوده

نگرانی درباره لاستیک های فرسوده

نگرانی درباره لاستیک های فرسوده

سالانه حدود 400 میلیون لاستیک فرسوده دور ریخته میشود. این مقدار عددی   لاستیک ممکن است  تعداد بسیار بیشتری داشته باشد.

 

 

لاستیک های فرسوده آب و جانواران و حشره های  میزبان را جمع می کنند. آنها در محل های دفن زباله بسیار ناخوشایند هستند زیرا در واقع توخالی هستند و فضای اضافی را در خود جای می دهند. آتش زدن لاستیک های فرسوده  دشوار است و می تواند برای روزها ، هفته ها یا ماه ها مواد سرطان زا و سموم دیگر را در هوا و آب ها وارد کند. به همین دلیل در بیشتر مواقع سوزانده نمیشود.

 

بازیافت لاستیک 

 

اکثر کشورها دیگر اجازه نمی دهند لاستیک های نیمه سالم در محل های دفن زباله وجود داشته باشد ، بسیاری از آنها  را پس از خرد کردن بازیافت کرده و به چرخه مصرف دوباره باز میگردانند ..

 

همه ساله  حدود 60٪ از این لاستیک ها بازیافت می شوند. بیش از نیمی از این مقدار در محصولات جدید تولید شده و برای تقویت پروژه های ساختمانی استفاده می شوند.

 

 

محصولات به دست آمده از لاستیک های بازیافت شده

 

زمین ها و سالن های ورزشی

– آسفالت

– زمین بازی کودکان

لاستیک بازیافتی در زمین بازی کودکان
لاستیک بازیافتی در زمین بازی کودکان

– محصولات قالب دار

 

– موارد پانچ شده و مهر شده

 

– صادرات برای مصارف در کشورهای دیگر

 

پروژه های مهندسی عمران

 

– زیرسازی زیر بزرگراه ها

 

– استفاده مجدد از دیوارها و برآمدگی های پل

 

– زهکشی سیستم های سپتیک

 

– سیستم های تهویه گاز در محل های دفن زباله

 

 

میلیون لاستیک فرسوده در سال هنوز بازیافت نشده است ، اما در کشورهای مختلف طی دو دهه گذشته قدمهای بزرگی در جهت بازیافت بهتر لاستیک ها برداشته شده است.

آینده بازیافت لاستیک امیدوار کننده به نظر می رسد…..