بهترین زمان برای تعویض لاستیک خوردو چه زمانی است؟

بهترین زمان برای تعویض لاستیک خوردو چه زمانی است؟

 

یکسری ویژگی‌هاي ظاهری بشما کمک می کند تا متوجه شوید چـه زمانی باید لاستیک خودروی خودرا تعویض کنید. پس توجه بـه این ویژگی‌ها بسیار مهم اسـت. اگر لاستیک خودروی شـما از نظر ظاهر مشکلاتی مانند قاچ خوردگی، پارگی، تورم در بعضی قسمت‌ها و چیزهایی از این دست را ندارد، پس بـه سه نکته دیگر درباره عمر لاستیک دقت نماید. اول آج لاستیک، دوم تاریخ مصرف لاستیک و سوم کارکرد اتومبیل.

 

آج لاستیک

زمانی کـه آج لاستیک بـه ۱.۶ میلی متر رسید، حتماً لازم اسـت تا لاستیک ماشین تعویض گردد. اما چگونه باید این مورد را تشخیص داد؟ سه راه برای تشخیص وجوددارد: اول این‌کـه برای اندازه‌گیری آج لاستیک، می توان از ابزار مخصوص اندازه گیری عمق آج استفاده کرد کـه البته اینکار احتمالا هزینه نیز دارد. راه بعدی کـه هزینه‌اي هم ندارد، استفاده از یک سکه باریک اسـت. بعنوان مثال میتوان از یک سکه ۱۰۰ تومانی استفاده کرد. =

 

قطر یک سکه ۱۰۰ تومانی، ۲۳ میلی متر اسـت. پس ۱.۶ میلی متر تقریباً بـه اندازه نقطه‌اي از محیط دایره سکه در زیر سال تولید، تا تقریباً زیر عبارت ریال اسـت. برای اینکار سکه را از قسمت سال تولید، داخل شیار آج لاستیک قرار می دهیم. اگر عبارت ریال، مشخص بود، یعنی لازم اسـت تا بـه فکر یک لاستیک جدید باشید. در غیراینصورت اگر شماره سال تولید سکه، قابل دیدن بود، یعنی وضعیت اضطراری اسـت و رانندگی با این لاستیک خطرناک اسـت.

 

راه بدون هزینه بعدی توجه بـه شاخص ساییدگی آج لاستیک اسـت. علامت مثلثی شکلی روی شانه لاستیک وجوددارد، کـه این علامت نشان دهنده محل یک برآمدگی در عرض لاستیک اسـت. این برآمدگی، شاخص ساییدگی آج لاستیک نام دارد. این قسمت وقتی لاستیک تمیز اسـت، قابل تشخیص اسـت. اگر سایش آج‌هاي لاستیک، بـه اندازه‌اي باشد کـه ارتفاع آنها با این شاخص یکسان بود، یعنی لاستیک ماشین باید تعویض شود.

 

تاریخ مصرف لاستیک ماشین

مورد بعدی کـه باید برای خرید لاستیک اتومبیل بـه آن دقت داشت، تاریخ مصرف لاستیک اسـت. عمر مفید لاستیک البته بسته بـه برند و کیفیت آن، بین ۵ تا ۷ سال اسـت.

 

میزان کارکرد ماشین

مورد بعدی مربوط بـه میزان کارکرد اتومبیل اسـت. در شرایط معمولی، حداکثر میزان کارکرد یک لاستیک حدود 80 هزار کیلومتر اسـت. بـه عقیده کارشناسان در صورتی کـه آج لاستیک هنوز باقی باشد، اما از تاریخ مصرف آن گذشته باشد یا کارکرد آن بیش از مقدار استاندارد باشد، بازهم لازم اسـت تا لاستیک ماشین تعویض گردد. در غیر این صورت، امکان ترکیدن لاستیک در سرعت‌ هاي بالا و یا در هنگام ترمزهای ناگهانی وجوددارد کـه بسیار نیز خطرناک اسـت.