بهترین انتخاب لاستیک برای شما

بهترین انتخاب لاستیک برای شما

کدام نوع لاستیک برای شما میتواند بهترین انتخاب باشد ؟

وقتی به طور کلی به صنعت خودرو نگاه می کنیم ، شاید هیچ موردی به گستردگی لاستیک نباشد .
صرف نظر از اینکه چگونه رانندگی می کنید ، در چه آب و هوایی رانندگی می کنید ، ، انواع مختلف گزینه های لاستیک و سطح سرمایه گذاری و هزینه بر اساس نیاز شما وجود دارد.

خرید لاستیک مناسب جهت خودرو مورد نظر شما یک تصمیم سیاه و سفید نیست. شما برای خرید لاستیک مناسب خود بایستی جوانب زیادی را در نظر بگیرید.

زمان خرید
چگونه بدانیم ک زمان تعویض لاستیک شده؟ در اکثر مواقع یک مشاهده ساده مشخص میکند که ایا شما ب تایر های جدید نیاز دارید یا خیر. مواردی مانند پوسیدگی و یا نابرابری میان آج های لاستیک ها نشانه های زمان تعویض میباشند. یک روش ساده برای فهمیدن این است که یک سکه را ب داخل تار های لاستیک فشار دهید. اگر تصویر روی سکه را کامل میبینید به این معنی است ک زمان تعویض رسیده است.

اب و هوا
شاید مهمترین متغیر در تصمیم گیری برای خرید لاستیک شرایط اب و هوایی است که تصمیم دارید در ان رانندگی کنید. هر لاستیک برای شرایط اب و هوایی خاصی طراحی شده ک در ان اب و هوا بهینه ترین عملکرد خود را دارد. ب جز لاستیم ها تمام فصلی که بحث جدایی دارند.

اندازه
قبل از خرید لاستیک شما باید اول از سایز لاستیک مناسب برای اتومبیل خود مطلع شوید.

عمر لاستیک
لاستیک ها طول عمر های متفاوتی دارند. عمر لاستیک ها معمولا با مقدار مسافتی ک طی کرده اند سنجیده میشه. لاستیک هایی که عمر کوتاهتری دارند معمولا برای یک عملکرد فوق العاده در مدت زمان کوتاه ساخته میشوند.

سر و صدا
همه لاستیک مقداری صدا از خود تولید میکنند. بعضی بیشتر از بقیه تولید میکنند.