راهکار عالی برای کاهش مصرف سوخت

راهکار عالی برای کاهش مصرف سوخت

راهکار عالی برای کاهش مصرف سوخت

 

 

یکی از بهترین راهها برای کاهش مصرف سوخت شما خرید  وسیله نقلیه ای است که مصرف سوخت پایینی داشته باشد.

حتی اگر توانایی خرید ماشین الکتریکی یا هیبریدی را ندارید ، باید بتوانید یک مدل کارآمد در سوخت را پیدا کنید که متناسب با نیازهای شما باشد.

 

 

مقدار زمانی را که در جاده می گذرانید کاهش دهید.

میزان و تعداد سفرهای غیر ضروری خود را کاهش دهید همچنین برای مسافت های کوتاه به جای استفاده ازوسیله نقلیه پیاده روی کنید بااین کار هم سلامتی خود را افزایش داده و هم نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست خود دارید.

 

 

در مورد نحوه خرید سوخت و همچنین نوع سوخت ماشین خود تجدیدنظر کنید.

اکثریت قریب به اتفاق وسایل نقلیه می توانند با بنزین کم کار کنند و عواقب جانبی نداشته باشند. کتابچه راهنمای کاربر وسیله نقلیه خود را برای کمترین میزان سوختی که وسیله نقلیه شما می تواند از آن استفاده کند ، بررسی کنید.

همچنین به نوع بنزین مصرفی در پایگاه های سوخت مختلف توجه کنید.

 

نحوه رانندگی خود را تغییر دهید.

 

همیشه به خصوص در بزرگراه های بین شهری همیشه یا زیر حد مجاز سرعت رانندگی کنید.

 از سرعت بالا و همچنین استفاده مکرر از ترمز خودداری کنید .

 

در صورت مسافرت های طولانی و یا حتی استفاده روزانه از حمل بارهای سنگین با وسیله نقلیه خود جلوگیری کنید و حمل بارهای خود را به ماشین های حمل بار بسپارید.

و همچنین بوکسل کردن هر نوع وسیله نقلیه دیگر باعث کاهش شدید سوخت خودرو شما میشود .

 

از وسیله نقلیه خود به درستی مراقبت کنید .

بسیاری از رانندگان وسیله نقلیه خود را به درستی نگهداری نمی کنند.

جلوگیری از تعمیر و نگهداری روزمره می تواند برمصرف سوخت  وسیله نقلیه شما  تأثیر منفی بگذارد.

فیلتر روغن خود را همانطور که در کتابچه راهنمای اتومبیل شما پیشنهاد شده است تغییر دهید ، لاستیک های خود را بچرخانید و به درستی تراز کنید ، لاستیک های خود را به درستی باد کنید و به طور مرتب قطعاتی مانند فیلتر هوا را تعویض کنید.

 

 

تعداد زیادی مواد افزودنی وجود دارد که ادعا می کنند مصرف سوخت شما را به شدت کاهش می دهد. میتوانید از این مواد هم به منظور کاهش مصرف سوخت وسیله نقلیه خود استفاده کنید .

با این حال ، بهترین راه برای صرفه جویی کمتر در مصرف بنزین استفاده از عقل سلیم است.

 یک وسیله نقلیه کارآمد و کم مصرف خریداری کنید ، تکنیک های رانندگی ایمن را تمرین کرده و به عملکرد خودروی خود توجه کنید تا بیشترینصرفه جوییرا در مصرف سوخت خود داشته باشید..