جوایز جهانی دریافت شده برند لاستیک آچیلس

جوایز جهانی دریافت شده برند لاستیک آچیلس

جوایز جهانی دریافت شده برند لاستیک آچیلس

 

 

:    2008 سال

جایزه) Bisnis Indonesia 2008 (

برای بهترین شرکت در زمینه صنعتی (بهترین رشد)

تایر رسمی هوندا ریسینگ 2008 در

).

 

Sentul International Circuit ( اندونزی