تنظیم فشار باد لاستیک خودرو ها؛ آیا تنظیم دوره‌ای فشار ضروری است؟

تنظیم فشار باد لاستیک خودرو ها؛ آیا تنظیم دوره‌ای فشار ضروری است؟

باد لاستیک خودرو یا فشار تایر میزان هوای موجود در داخل تایر خودرو بر حسب psi ( و یا bar ) می باشد. چک کردن ماهیانه و یا دوره ای باد لاستیک با گیج (درجه مخصوص) حداقل سرویس لازم تایر خودرو است. استفاده از باد تایر مناسب یک توصیه ایمنی جدی است. زیرا پس از ترمزها تایرها مهم ترین دستگاه ایمنی خودرو شما هستند.

فشار باد نامناسب تایر می تواند روی فرمانگیری خودرو در پیچ ها، ترمزگیری و پایداری تاثیر نامناسب بگذارد. همچنین در حالت بدتر می تواند منجر به ترکیدن لاستیک و به وجود آوردن تصادفات جدی شود. فشار باد نامناسب لاستیک خودرو همچنین می تواند روی راحتی، مصرف سوخت و عمر تایر نیز تاثیرگذار باشد.

فشار لازم باد تایر اکثر خودروها به صورت برچسبی بر روی قسمت داخلی درب آن ها (اکثراً درب سمت راننده) قرار داده شده است.

 

 

چه اتفاقی در صورت عدم تنظیم باد لاستیک خودرو می افتد؟

 

اگر باد تایر بیش از اندازه باشد سطح کم تری از لاستیک جاده را لمس می کند. پیامد این امر پرش خودروی شما روی سطح جاده خواهد بود.

وقتی تایرها به جای تماس نرم روی جاده پرش کنند باعث کاهش چسبندگی و به طبع افزایش طول خط ترمز خواهند شد. همچنین متوجه کاهش راحتی سواری نیز خواهید شد.

از طرف دیگر اگر باد تایر کم تر از حد لازم باشد باعث افزایش سطح تماس تایر با جاده و در نتیجه افزایش اصطکاک بین این دو خواهد شد. پیامد این امر گرم شدن بیش از اندازه تایرها و سایش بیش از حد آن ها خواهد بود.
گرم شدن بیش از اندازه همچنین می تواند منجر به پوسته پوسته شدن و ترکیدن لاستیک و تصادفی بسیار شدید شود. یک نشانه واضح باد کم لاستیک شنیده شدن صدای جیغ در هنگام پیچیدن خودرو است.

 

 

گرم شدن بیش از اندازه همچنین می تواند منجر به پوسته پوسته شدن و ترکیدن لاستیک و تصادفی بسیار شدید شود.

 

تاثیر دمای آب و هوا روی باد لاستیک خودرو خودرو

لازم است حتی اگر تایر خودرو شما نشتی ندارد نیز تایر را به صورت دوره ای بررسی کنید. زیرا فشار باد لاستیک خودرو با تغییرات دمای آب و هوا نیز تغییر خواهد کرد.

فشار یا در اصطلاح عامه باد تایر به ازای هر ده درجه کاهش دمای هوای محیط یک درجه psi کاهش پیدا می کند.

پس اگر در ماه های گرم سال فشار تایر خودرو را بررسی و تنظیم کرده اید و هم اکنون در ماه های سرد سال هستیم مطمئن باشید که باد لاستیک خودرو شما کاهش قابل ملاحظه و خطرناکی پیدا کرده است.