این مجموعه آماده دریافت هرگونه پیشنهاد جهت مشارکت در فروش اقساطی به ارگانها و ادارات جهت پرسنل و کارمندان و همین رو  تامین نیاز ادوات ،خودروهاو دستگاهای سبک و سنگین مجموعه های متقاضی میباشد

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟